top of page

1. Titularitat
Viatges Travelbook SL, Travelbook d’ara en endavant, per la seva condició de titular i responsable del domini www.vtravelbook.com, en compliment de l’establert en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, posa a disposició dels usuaris la següent informació general: Travelbook és una empresa que té el seu domicili social a C/ Iscle Soler, 9 (08221 – Terrassa), amb número d’identificació fiscal o NIF: B65507535. Per a qualsevol consulta o reclamació relativa a la pàgina www.vtravelbook.com, a la informació o als productes i serveis en ella continguts, els usuaris poden dirigir-se a la següent adreça: info@vtravelbook.com.

2. Condicions Generals d’ús
S’entén per usuari a tota persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis d’aquest lloc web i que, per tal fet, accepta les Condicions Generals d’Ús i la Política de Privacitat, on es recullen i detallen les condicions d’ús i el tractament de les dades personals subministrades pels usuaris.


L’usuari garanteix que és major de 14 anys i serà completament responsable d’aquesta declaració i de l’accés i del correcte ús del lloc web amb subjecció a aquestes Condicions Generals d’Ús i a la legalitat vigent, així com als principis de bona fe, a la moral i a l’ordre públic.


Amb la utilització d’aquest lloc web, l’usuari accepta les Condicions Generals d’Ús. Travelbook es reserva el dret a modificar les Condicions Generals d’Ús, publicant aquest canvi de la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions o a través de qualsevol mena de comunicació amb l’usuari. Les Condicions Generals d’Ús no obstaculitzen la fixació d’altres condicions particulars per a la contractació o utilització de determinats serveis o productes que s’ofereixin als usuaris en el lloc web.

 

3. Accés i ús del portal
L’accés aquest lloc web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït.

4. Participació dels usuaris i continguts
L’usuari es compromet a utilitzar els continguts d’aquest lloc web de manera correcta i lícita de conformitat amb la Llei, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. Travelbook no és responsable de les opinions publicades pels usuaris a través dels fòrums o les xarxes socials, dels comentaris en les informacions o en altres eines de participació. Són els usuaris els únics responsables de les opinions, comentaris, aportacions, continguts multimèdia que realitzin en el lloc web.

Travelbook es reserva el dret de retirar totes aquelles dades, informacions, comentaris, imatges, esdeveniments, grups o vídeos que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. Per tant, es podrà procedir a l’eliminació dels continguts que incorrin en els casos esmentats, així com aquells que dificultin el funcionament del lloc web, continguts o enllaços propagandístics, spam i comentaris repetits sense necessitat de comunicar-ho prèviament a l’usuari.

5. Menors d’edat
Travelbook prohibeix l’ús dels serveis del seu lloc web a menors de 14 anys. A més, aconsella que els menors d’edat que se situïn per sobre de 14 anys (de 14 a 18 anys) consultin amb els seus progenitors o tutors legals abans de proporcionar qualsevol dada de caràcter personal, i informa que, en cap cas, se sol·licitaran dades relatives als altres membres de la seva família sense el consentiment dels titulars d’aquests. És important que els menors d’edat llegeixin i comprenguin correctament aquestes Condicions Generals d’Ús i la Política de Privacitat.


6. Propietat intel·lectual
Els usuaris no podran copiar, modificar, traduir, publicar, emetre, transmetre, distribuir, mostrar o vendre els continguts que no li pertanyin o sobre els quals no tinguin drets de propietat intel·lectual, industrial, d’imatge o qualsevol altre dret.
En cas que un usuari infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial, drets d’imatge o qualsevol altre dret de tercers, serà advertit pel propietari d’aquest lloc web en el moment en el qual aquest tingui coneixement de tals infraccions perquè cessi la publicació dels continguts afectats per tal infracció.
En el supòsit descrit en el punt anterior, l’usuari mantindrà indemne a Travelbook davant de qualsevol reclamació de tercers sobre drets de propietat intel·lectual, industrial, drets d’imatge i/o qualsevol altre dret sobre els continguts publicats per aquell.


Si qualsevol persona o entitat considera que els seus continguts van ser copiats i publicats d’una manera que constitueix una violació dels seus drets de propietat intel·lectual, industrial i/o drets a l’honra, a la intimitat, a la imatge o a qualsevol altre dret, podrà comunicar-ho a l’administrador per qualsevol de les vies de contacte que figuren en aquest lloc web, i sol·licitar la retirada d’aquests.


Els usuaris podran dur a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb l’única fi de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió sobre paper per a ús personal. Queda, en qualsevol cas, prohibit modificar, copiar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, utilitzar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en aquesta web per a propòsits públics o comercials. L’incompliment del disposat en aquest paràgraf facultarà a Travelbook per a interposar les accions legals pertinents.

7. Protecció de dades
A l’efecte de la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem a l’usuari/a de que les dades de caràcter personal referents a persones físiques seran tractats de la següent manera:

 

7.1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals

 • Identificació: Viatges Travelbook SL

 • Domicili: C/Iscle Soler, 9 (08221 – Terrassa)

 • Registre Mercantil: B65507535

 • Correu electrònic: info@vtravelbook.com

 

7.2. Dades tractades, finalitat i legitimació

Travelbook realitza el tractament de les dades personals identificatives i de contacte de l’Interessat amb la finalitat de facilitar la gestió del procés de venda i, en general, per a prestar la informació o serveis que es sol·licitin, incloses aquelles dades personals financeres o bancàries que siguin necessàries a l’efecte d’utilitzar els mitjans de pagament.

 

7.3. Cessió de dades a tercers

Travelbook informa que, excepte per obligació legal o consentiment exprés per part de l’usuari, no cedirà les dades facilitades a tercers. A efectes d’aquest apartat, el procés de compra, abonament o qualsevol altre producte o servei fruit de l’exercici professional, comporta el consentiment exprés per a la cessió de les dades dels usuaris dades a l’empresa o empreses proveïdores d’aquests béns o serveis, si això fos necessari per a la correcta gestió de la teva compra i per a atendre qualsevol incidència o reclamació que l’usuari vulgui fer arribar.

 

7.4. Termini de conservació de les dades

El tractament de les dades es durà a terme durant tota la vigència de la relació contractual entre l’Interessat i Travelbook, entenent-se que la relació contractual finalitza en el moment en què, legalment, ja no tinguem cap obligació amb tu ni tu amb nosaltres. També conservarem les dades necessàries si això resultés imprescindible per al compliment d’obligacions legals. En cap cas es durà a terme cap tractament per més durada que l’estrictament necessari en funció de la finalitat per a la qual van ser recaptades les dades. Sense perjudici de l’anterior, el període de conservació podrà mantenir-se en funció del tractament realitzat fins que transcorri el període de prescripció de les possibles infraccions o sancions de conformitat amb la legislació vigent.

 

7.5. Quins són els drets de l’usuari?

L’usuari pot exercitar els següents drets en qualsevol moment mitjançant correu electrònic o carta certificada amb justificant de recepció a l’adreça de correu electrònica o postal que s’indica en l’apartat corresponent al Responsable del Tractament:

 • Dret d’accés. Té dret a obtenir confirmació de si s’estan tractant o no, i com, les dades personals que et concerneixen.

 • Dret de rectificació. Té dret a obtenir la rectificació d’aquelles dades personals que el concerneixin i siguin inexactes.

 • Dret de supressió. Té dret a obtenir la supressió de les seves dades, que Travelbook estarà obligat a executar sense dilacions indegudes.

 • Dret a la limitació. Té dret a limitar el tractament de les teves dades personals que, en conseqüència, únicament podran ser objecte de tractament per Travelbook per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. En particular, pot exercir aquest dret per a limitar les finalitats del tractament sempre que això no comporti l’incompliment d’obligacions legals d’ordre públic, com ara obligacions fiscals i altres per part de Travelbook.

 • Dret a la portabilitat. L’Interessat tindrà dret a sol·licitar a Travelbook la remissió a un altre responsable de les dades que li hagi facilitat.

 • Revocació del consentiment. Té dret, en qualsevol moment, a revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals.

 • Reclamació davant l’Autoritat de Control. En qualsevol cas, si considera que Travelbook no ha atès correctament les seves sol·licituds, podrà cursar reclamació davant la corresponent Autoritat de Control, en el cas d’Espanya, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per a poder facilitar-li l’exercici dels seus drets, serà necessari que acrediti que és el/la legítim/a titular dels mateixos mitjançant el seu DNI, Passaport, o qualsevol altre document oficial acreditatiu. En la seva sol·licitud, haurà d’indicar-nos el dret o drets que vol exercir, així com les dades afectades.

 

8. Cookies

Aquest web només utilitza cookies essencials amb la finalitat de garantir el seu bon funcionament. Pots acceptar-les totes prement el botó “Acceptar” o obtenir més informació consultant la Política de Privacitat.


 

bottom of page